e-jednakost.org.rs
„Vetar u ledja“ za nove planove, Paraćin
U Paraćinu je interesovanje za obuku iz digitalnog preduzetništva bilo veliko, tako da je grupa žena, veća od inicijalno planirane, pohađala obuku u periodu od 5. do 9. februara 2019. „Savet …