e-jednakost.org.rs
Obuka u Ljuboviji osnažila i ohrabrila žene za preduzetničke inicijative
Od 5. do 9. decembra 2018. godine 20 žena iz opštine Ljubovija se družilo, učilo, planiralo i maštalo o budućim preduzetničkim poduhvatima.