e-dnrs.org
Икономика на отбраната и сигурността
Изисквания към самостоятелната подготовка на студентите по дисциплината „Икономика на отбраната и сигурността“ Списък с литература, полезни връзки и изследователски организации Министер…