e-dnrs.org
Заявяване на тема
Процеса на дипломиране започва със заявяването на желаната тема за разработване на дипломна работа. Заявяването става чрез молба по образец, която можете да намерите тук. Молбата се подава в опреде…