e-dnrs.org
Контакти
За справки и информация: факс (02) 8195 272Ръководител катедра (02) 8195 498,Научен секретар (02) 8195 298Технически сътрудник (02) 8195 298Преподаватели (02) 8195 688, (02) 8195 239, (02) 8195 27…