e-dnrs.org
Предложения за сътрудничество
Уважаеми колеги, приятели и съмишленици на катедра „Национална и регионална сигурност“ През изминалите години с общи усилия катедрата завоюва своето място на пазара на образователни усл…