e-dnrs.org
Открита лекция по киберсигурност в Big Data Center на УНСС
В рамките на обучението в магистърска програма „Управление на Киберсигурността“, водена от катедра „Национална и регионална сигурност“, студентите посетиха изграждащия се в УНСС Big Data Center. По…