e-dnrs.org
Икономика на отбраната и сигурността, специализация „Ядрена сигурност” с преподаване на английски език, 3 семестъра
Катедра „Национална и регионална сигурност“ е водеща катедра за Международната магистърска програма „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“ с преподаване на англ…