dpsbabica.pl
Peregrynacja relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i obrazu „Szlachetni Polacy w służbie zdrowia”
W tym roku rekolekcje wielkopostne i spowiedź zbiegły się w czasie z powitaniem relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i obrazem „Szlachetni Polacy w służbie zdrowia”, który został przywi…