dpsbabica.pl
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BABICY PRZEPROWADZANYCH W ROKU 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Babicy przeprowadzanych w roku 2018 znajduje się pod w linku poniżej: Plan postępowań o udzielenie zamówienia_2018…