dpsbabica.pl
Wizyta Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi 2015
Od paru lat w okresie zimowym przyjeżdżają do budynku Filii w Pstrągowej Woli dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi pod opieką Pani Grażyny Nowak. Dzieci bardzo lubią występować przed publicznoś…