dpsbabica.pl
Sobótki 2013 w DPS Babica
Tradycją naszego Domu jest organizowanie „Sobó­tek” w budynku Filii w Pstrą­go­wej Woli. Jednak 20 czerwca 2013 roku wbrew tradycji Sobótki obchodziliśmy w DPS w Babicy. W tym cza­sie odby­wały się…