dpsbabica.pl
Święcenie pokarmów w DPS w Babicy
Jak co roku tego dnia w kaplicy domu pomocy odbyło się uroczyste poświęcenie pokarmów wielkanocnych. Pracownicy terapii i kuchni przygotowali pięknie stół do święcenia, na którym oprócz tradycyjnyc…