dortemarcussen.dk
Reaktion på en anmeldelse
Jeg har fået en mail fra en medudstiller på Al landsens naivister, der bl.a. skriver: Og jeg hører fra (bl.a) udstillingssted NNN, at der blandt malerne er en uvilje mod mine ting. Med afsæt i din …