dortemarcussen.dk
Nyt outsider værk
Signeret i dag – med på udstillingen der har fernisering d. 30. april i æglageret i Holbæk.