dortemarcussen.dk
Naivistens Nyhedsbrev nr. 1. 2013.
Kære alle nyhedsbrevmodtagere Her midt i kulde og blæst – men endnu ikke sne i det østjyske – er et sikkert forårstegn: Invitation til årets påskeudstilling hos Galerie Knud Grothe i Ch…