dortemarcussen.dk
Kgs. Nytorv 14. …belægning……
Belægning inden i selve Krinsen – mellem de to “rækker” af træer – er nu på plads. Og al belægningen på arealen uden for selv pladsen er færdig malet. Dog skal “gangst…