dortemarcussen.dk
Indsigt i naivistisk kunst
På Indsigten på 2. sal i det Kgl. Bibliotek i Aarhus hænger naivistiske værker. Flere af værkerne har været på jurybedømte udstillinger både i Danmark og i Europa, blandt andet internati…