dortemarcussen.dk
Godtroende art
Johnny Gilberg – en anden naivist – vidersendte en mail, hvori Jacques Dubois inviterer alle danske naivister til d. 5. Verdens Festival for Naiv Art i Normandiet i 2009. Johnny foreslo…