dortemarcussen.dk
Generationsbrobygningsmaleri
Onsdag d. 22 august malede jeg sammen med børn, unge og ældre et feltbillede i det kommende frivillighedshus i Aarhus. Billede er et minde om dagen, hvor der sket en masse aktiviteter på tværs af g…