dortemarcussen.dk
Fødselsdagflag
Flaget er hejst på Lillevang 12, for mormor-mig der bliver 58 år i dag.