dortemarcussen.dk
Feltbillede – forandring og fastholdelse
I februar malede 223 medarbejdere og bestyrelsen i Sønderjysk Landboforening et fælles maleri, der visualiserer foreningens organisation og værdier. Nu ½ år efter hænger maleriet i virksomhedens ka…