dorpsbelangenhoogland.nl
VDH verkrijgt de status gratisVOG-organisatie
De vereniging Dorpsbelangen heeft van de overheid de status gekregen om voor háár vrijwilligers een gratis VOG aan te vragen. Samen met andere organisaties - zoals De Hooglandse Maatjes of Samen maken wij Nieuwland - maakt de VDH gebruik van vrijwilligers. Als deze vrijwilligers werken met kwetsbare mensen dan is het voor een organisatie goed…