dorpsbelangenhoogland.nl
Zon- en Windenergie 2
In een vorig berichtje meldden wij over een haalbaarheidsonderzoek rond verschillende projecten waar mogelijk zon- of wind energie opgewekt zou kunnen worden. De aanleiding van dat haalbaarheidsonderzoek is een besluit van de gemeenteraad om in 20130 een CO2-neutrale gemeente te willen zijn. Inmiddels zijn we een stap verder: er ligt een raadsvoorstel waarin de kaders…