dorpsbelangenhoogland.nl
Verkiezingsbelofte in coalitie akkoord?
Tijdens het Politiek Café in Dorpshuis De Neng in februari is er door (bijna) alle partijen druk met de bewoners van Hoogland gediscussieerd. En de onderwerpen waren vanzelfsprekend zeer divers. Van alles kwam langs: verkeer, duurzaamheid, Hoogland-West groen, economie, seniorenwoningen, zonnevelden, starterswoningen, wijkcentra, wijkbeheer, benzinestations, wijkteams,…