dorpsbelangenhoogland.nl
Verkeer
De verkeersdrukte in ons dorp neemt al jaren toe te nemen en dat zal -ondanks de economische crisis - wel zo blijven. De VDH pleit voor maatregelen die ertoe leiden dat doorgaand verkeer buitenom rijdt, in plaats van door ons dorp. De VDH was betrokken bij de herinrichting van de Hamseweg en pleit ook voor…