dorpsbelangenhoogland.nl
Landschapspad Hoogland-West
Begin maart 2019 is er een nieuwe full color folder verschenen over het Landschapspad Hoogland-West. De folder is uitgegeven door de Flora- en Faunagroep Hoogland-West en is tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het Buurtbudget van de Gemeente Amersfoort. Eind 1991 werd in samenwerking met de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) het comité Houd…