dorpsbelangenhoogland.nl
Netwerkborrel voor professionals en vrijwilligers op het gebied van Welzijn
Op 22 juni a.s. organiseert de commissie Welzijn van de VDH een netwerkborrel voor professionals én vrijwilligers die actief zijn op het gebied van Welzijnswerk in Hoogland. De Commissie Welzijn probeert constant in contact te zijn met alle belanghebbenden op het gebied van welzijn in Hoogland. Zij wil de Hooglanders geen plan opleggen maar juist…