dolubowo.pl
Zespół „Polne Maki”
W+dniu+21+pa%C5%BAdziernika+2015+z+zosta%C5%82+utworzony+zesp%C3%B3%C5%82+%22Polne+Maki%22+przy+Stowarzyszeniu+Gospody%C5%84+Wiejskich+w+Do%C5%82ubowie.%0D%0AUtworzenie+zespo%C5%82u+nie+by%C5%82o+zadaniem+zbyt+trudnym%2C+z+uwagi+na+du%C5%BC%C4%85+ilo%C5%9B%C4%87+ch%C4%99tnych+chc%C4%85cych+rozwija%C4%87+swoje+artystyczne+zainteresowania.+Inicjatorkami+jego+powo%C5%82ania+by%C5%82y%3A+Wioletta+Stachowiak%2C+Zofia+Zarzecka%2C+Adela+Szabracka+i+So%C5%82tys+wsi+Do%C5%82ubowo+Teresa+Wasilewska.+Cz%C5%82onkowie+nowo%3Cspan+class%3D%22text_exposed_show%22%3Epowsta%C5%82ego+zespo%C5%82u+maj%C4%85+na+sercu+promocj%C4%99+kultury+i+tradycji+ludowej+naszej+miejscowo%C5%9Bci%2C+gminy%2C+niesienie+rado%C5%9Bci+swoimi+wyst%C4%99pami+wszystkim%2C+dla+kt%C3%B3rych+jest+bliska+podlaska+muzyka+ludowa.%C2%A0Spotkania+i+pr%C3%B3by+zespo%C5%82u+odbywaj%C4%85+si%C4%99+raz+w+tygodniu+w+%C5%9Bwietlicy+wiejskiej+w+Do%C5%82ubowie+przy+akompaniamencie+akordeonowym+Pana+Janusza+Pilarka.%C2%A0Repertuar+zespo%C5%82u+stanowi%C4%85+tradycyjne+piosenki+i+przy%C5%9Bpiewki+ludowe+charakterystyczne+dla+naszego+regionu+oraz+muzyka+biesiadna.+Sami+pisz%C4%85+tak%C5%BCe+teksty+i+muzyk%C4%99.%C2%A0%3C%2Fspan%3E%0D%0A%0D%0AFartuszek+w+maki%0D%0A%0D%0AWyszy%C5%82a+mi+mama+na+fartuszku+maki%0D%0AOj%2C+b%C4%99d%C4%85+podziwia%C4%87+wioskowe+ch%C5%82opaki%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22text_exposed_show%22%3E%0D%0A%0D%0ACho%C4%87+nie+mam+korali+i+pasiak%C3%B3w+w+skrzyni%0D%0ANikt+mi+nie+zarzuci%2C+%C5%BCem+nie+gospodyni%0D%0A%0D%0ANa+sianeczku+sianie+tylko+mi%C5%82owanie%0D%0AWol%C4%99+%C5%BCytko+zbiera%C4%87%2C+nic+mi+si%C4%99+nie+stanie%0D%0A%0D%0AW+%C5%BCytku+pi%C4%99kne+maki%2C+uplot%C4%99+wianuszek%0D%0AZa%C5%82o%C5%BC%C4%99+chusteczk%C4%99+i+bia%C5%82y+fartuszek%0D%0A%0D%0AP%C3%B3jd%C4%99+do+Ko%C5%9Bcio%C5%82a%2C+podzi%C4%99kuj%C4%99+Matce%0D%0A%C5%BBem+nie+przesiedzia%C5%82a+na+progu+w+swej+chatce%0D%0A%0D%0AI+b%C4%99d%C4%99+czeka%C5%82a+na+Jasie%C5%84ka+mego%0D%0ABom+upilnowa%C5%82a+wianuszka+swojego%0D%0A%0D%0AKasie%C5%84ko%2C+Kasie%C5%84ko+tw%C3%B3j+Jasio+ju%C5%BC+blisko%0D%0AB%C4%99d%C4%85+zar%C4%99czyny%21+B%C4%99dzie+weselisko%0D%0A%3Cdiv+align%3D%22center%22%3E%0D%0A%0D%0A%5Bvideo+poster%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2Fmaki.jpg%22+width%3D%22426%22+height%3D%22238%22+mp4%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2FZesp%C3%B3%C5%82-Polne-Maki-z-Do%C5%82ubowa.mp4%22%5D%5B%2Fvideo%5D%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0AOpr%C3%B3cz+pie%C5%9Bni+ludowych+zesp%C3%B3%C5%82+aran%C5%BCuje+wiersze.+Zapraszamy+do+pos%C5%82uchania+wiersza+Marii+Konopnickiej+%22Kwiaty%22+w+interpretacji+Wioletty+Stachowiak%2C+kt%C3%B3ra+napisa%C5%82a+tak%C5%BCe+muzyk%C4%99.%0D%0A%3Cdiv+align%3D%22center%22%3E%0D%0A%5Bvideo+width%3D%22426%22+height%3D%22240%22+mp4%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FZesp%C3%B3%C5%82-Polne-Maki-z-Do%C5%82ubowa-1.mp4%22%5D%5B%2Fvideo%5D%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%22Polne+maki%22+to+tak%C5%BCe+zaanga%C5%BCowanie+w+utrzymanie+tradycji+regionu.+Cz%C5%82onkowie+zespo%C5%82u+aktywnie+w%C5%82%C4%85czaj%C4%85+si%C4%99+w+obchody+do%C5%BCynek+i+lokalnych+%C5%9Bwi%C4%85t+np.+%C5%9Awi%C4%99to+Ziemniaka.+Opr%C3%B3cz+wzbogacania+program%C3%B3w+w+swoje+wyst%C4%99py+muzyczne+bior%C4%85+udzia%C5%82+w+inscenizacjach+dawnych+zwyczaj%C3%B3w.%0D%0A%0D%0A18+wrze%C5%9Bnia+2016+roku+wzi%C4%99li+udzia%C5%82+w+wydarzeniu%C2%A0%22Jesie%C5%84+w+polu+i+w+zagrodzie%22+-+wykopki+w+ciechanowieckim+skansenie.+By%C5%82a+to%C2%A0niezapomniana+podr%C3%B3%C5%BC+do+przesz%C5%82o%C5%9Bci%2C+kopano+ziemniaki+i+kiszono+kapust%C4%99%2C+tak+jak+to+dawniej+robiono.+Aby+zobaczy%C4%87+wi%C4%99cej+zdj%C4%99%C4%87+z+tej+imprezy%2C+kliknij+w+zdj%C4%99cie.%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F888429927873125%2Fphotos%2Fpcb.1063383110377805%2F1063373537045429%2F%3Ftype%3D3%26amp%3Btheater%22%3E%3Cimg+src%3D%22https%3A%2F%2Fscontent-waw1-1.xx.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2F14322717_1063373537045429_8433967716296757794_n.jpg%3Foh%3Da093f93430cdd963910b946160057b94%26amp%3Boe%3D588D52E7%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0AXVI+Podlaskie+%C5%9Awi%C4%99to+Chleba+to+kolejne+wydarzenie%2C+w+kt%C3%B3rym+Polne+Maki+wzi%C4%99%C5%82y+udzia%C5%82.+Organizowane+corocznie+w+sierpniu+%C5%9Bwi%C4%99to+w+Muzeum+Rolnictwa+w+Ciechanowcu.%C2%A0Celem+imprezy+jest+zachowanie+i+przekaz+tradycji+%C5%BCniwnych+oraz+obrz%C4%99d%C3%B3w+jej+towarzysz%C4%85cych%2C+a+tak%C5%BCe+wzmocnienie+poczucia+to%C5%BCsamo%C5%9Bci+regionalnej+i+ochrona+dziedzictwa+kultury+ludowej.+Widzowie+mog%C4%85+aktywnie+uczestniczy%C4%87+w+koszeniu+zbo%C5%BCa%2C+ustawianiu+snopk%C3%B3w%2C+m%C5%82%C3%B3ci%C4%87+zbo%C5%BCe+cepami%2C+wykonywa%C4%87+r%C3%B3wnianki.+Aby+zobaczy%C4%87+wi%C4%99cej%2C+kliknij+w+zdj%C4%99cie.%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.muzeumrolnictwa.pl%2Faktualnosci%2Faktualnosci-biezace%2Fxvi-podlaskie-swieto-chleba%22%3E%3Cimg+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.muzeumrolnictwa.pl%2Fuser%2Fpages%2F03.aktualnosci%2Faktualnosci-biezace%2Fxvi-podlaskie-swieto-chleba%2F428.JPG%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0A%3Cem%3E%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+8pt%3B%22%3E%C5%B9r%C3%B3d%C5%82o%3A%C2%A0http%3A%2F%2Fwww.muzeumrolnictwa.pl%2Faktualnosci%2Faktualnosci-biezace%2Fxvi-podlaskie-swieto-chleba%3C%2Fspan%3E%3C%2Fem%3E%0D%0A%0D%0AKliknij+w+poni%C5%BCsze+zdj%C4%99cie%2C+aby+zobaczy%C4%87+wi%C4%99cej.%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F888429927873125%2Fphotos%2Fpcb.1038693629513420%2F1038685416180908%2F%3Ftype%3D3%26amp%3Btheater%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-154+size-large%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2F13934923_1038685416180908_7023862553799252411_n_resize-1024x768.jpg%22+alt%3D%2213934923_1038685416180908_7023862553799252411_n_resize%22+width%3D%221024%22+height%3D%22768%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0APolne+Maki+to+spos%C3%B3b+na+promocj%C4%99+ludowej+tw%C3%B3rczo%C5%9Bci.+Cz%C5%82onkowie+zespo%C5%82u+sami+pisz%C4%85+teksty+i+muzyk%C4%99%2C+si%C4%99gaj%C4%85+tak%C5%BCe+po+standardowe+ludowe+utwory.+Swoj%C4%85+tw%C3%B3rczo%C5%9B%C4%87+przedstawiaj%C4%85+na+festynach%2C+do%C5%BCynkach+i+wsz%C4%99dzie+tam%2C+gdzie+przyk%C5%82ada+si%C4%99+wag%C4%99+do+tradycji+i+historii.%0D%0A%0D%0A%3Cimg+src%3D%22https%3A%2F%2Fscontent-amt2-1.xx.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2F13775901_1024893994226717_8288454120736846235_n.jpg%3Foh%3D1301c2f6fc08ccbe48888e34d0001e57%26amp%3Boe%3D5895F9E4%22+%2F%3E%0D%0A%0D%0APierwszy+wyst%C4%99p+Polnych+Mak%C3%B3w+-+Przegl%C4%85d+kol%C4%99d+w+SOK+Siemiatycze%2C+stycze%C5%84+2016+roku%0D%0A%0D%0A%3Cimg+src%3D%22https%3A%2F%2Fscontent-waw1-1.xx.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2F12552972_920348498014601_6930355156558218282_n.jpg%3Foh%3Db75c0215f617d8000b73f08746bcb1d6%26amp%3Boe%3D58994322%22+%2F%3E%0D%0A%0D%0AWizyta+w+Sejmie+RPw+Sali+Kolumnowej+%C2%A0-+4+marca+2016+roku%2C+gdzie+Polne+Maki+reprezentowa%C5%82y+Gmin%C4%99+Dziadkowice+w+ramach+spotkania+%22Kobiety+w+ruchu+ludowym%22.%0D%0A%0D%0A%3Cimg+src%3D%22https%3A%2F%2Fscontent-frt3-1.xx.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-9%2F12805892_943157322400385_4508390762793794538_n.jpg%3Foh%3D43f0c1f5a5e407bc5c03b651da82b32c%26amp%3Boe%3D58919CAF%22+%2F%3E%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0AInne+zdj%C4%99cia+z+historii+zespo%C5%82u%3A%0D%0A%0D%0AWi%C4%99cej+na%C2%A0%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FZesp%C3%B3%C5%82-Polne-Maki-z-Do%C5%82ubowa-888429927873125%2F%22+target%3D%22_blank%22%3Ehttps%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FZesp%C3%B3%C5%82-Polne-Maki-z-Do%C5%82ubowa-888429927873125%2F%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0A%5Bess_grid+settings%3D%27%7B%22entry-skin%22%3A%2244%22%2C%22layout-sizing%22%3A%22boxed%22%2C%22grid-layout%22%3A%22cobbles%22%2C%22spacings%22%3A%222%22%2C%22rows-unlimited%22%3A%22off%22%2C%22columns%22%3A%222%22%2C%22rows%22%3A%228%22%2C%22grid-animation%22%3A%22fade%22%2C%22use-spinner%22%3A%220%22%7D%27+layers%3D%27%7B%22custom-image%22%3A%7B%2200%22%3A%22168%22%2C%2201%22%3A%22169%22%2C%2202%22%3A%22178%22%2C%2203%22%3A%22179%22%2C%2204%22%3A%22180%22%2C%2205%22%3A%22181%22%2C%2206%22%3A%22170%22%2C%2207%22%3A%22171%22%2C%2208%22%3A%22172%22%2C%2209%22%3A%22173%22%2C%22010%22%3A%22174%22%2C%22011%22%3A%22175%22%2C%22012%22%3A%22176%22%2C%22013%22%3A%22177%22%7D%2C%22custom-type%22%3A%7B%2200%22%3A%22image%22%2C%2201%22%3A%22image%22%2C%2202%22%3A%22image%22%2C%2203%22%3A%22image%22%2C%2204%22%3A%22image%22%2C%2205%22%3A%22image%22%2C%2206%22%3A%22image%22%2C%2207%22%3A%22image%22%2C%2208%22%3A%22image%22%2C%2209%22%3A%22image%22%2C%22010%22%3A%22image%22%2C%22011%22%3A%22image%22%2C%22012%22%3A%22image%22%2C%22013%22%3A%22image%22%7D%2C%22cobbles-size%22%3A%7B%2200%22%3A%221%3A1%22%2C%2201%22%3A%221%3A1%22%2C%2202%22%3A%221%3A1%22%2C%2203%22%3A%221%3A1%22%2C%2204%22%3A%221%3A1%22%2C%2205%22%3A%221%3A1%22%2C%2206%22%3A%221%3A1%22%2C%2207%22%3A%221%3A1%22%2C%2208%22%3A%221%3A1%22%2C%2209%22%3A%221%3A1%22%2C%22010%22%3A%221%3A1%22%2C%22011%22%3A%221%3A1%22%2C%22012%22%3A%221%3A1%22%2C%22013%22%3A%221%3A1%22%7D%2C%22use-skin%22%3A%7B%2200%22%3A%22-1%22%2C%2201%22%3A%22-1%22%2C%2202%22%3A%22-1%22%2C%2203%22%3A%22-1%22%2C%2204%22%3A%22-1%22%2C%2205%22%3A%22-1%22%2C%2206%22%3A%22-1%22%2C%2207%22%3A%22-1%22%2C%2208%22%3A%22-1%22%2C%2209%22%3A%22-1%22%2C%22010%22%3A%22-1%22%2C%22011%22%3A%22-1%22%2C%22012%22%3A%22-1%22%2C%22013%22%3A%22-1%22%7D%7D%27%5D%5B%2Fess_grid%5D