dolubowo.pl
Parafia DoĊ‚ubowo
%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fkarztany-perzed-ko%C5%9Bcio%C5%82em-w-Do%C5%82ubowie-rok-1983_x2_resize.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-59+size-large%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fkarztany-perzed-ko%C5%9Bcio%C5%82em-w-Do%C5%82ubowie-rok-1983_x2_resize-684x1024.jpg%22+alt%3D%22Kasztany+przed+ko%C5%9Bcio%C5%82em+w+Do%C5%82ubowie%22+width%3D%22684%22+height%3D%221024%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0AKo%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+parafialny+pw.+Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej+Maryi+Dziewicy+Bogarodzicy+Matki+Mi%C5%82osierdzia+i+%C5%9Awi%C4%99tych+Aposto%C5%82%C3%B3w+Piotra+i+Paw%C5%82a+zosta%C5%82+ufundowany+31+pa%C5%BAdziernika+1465+r.+Fundatorem+%C5%9Bwi%C4%85tyni+by%C5%82+s%C4%99dzia+bra%C5%84ski+i+bielski+%281451-1465%29+Wit+%28zm.+przed+1470%29+i+jego+%C5%BCona+Dorota+z+%C5%81yczk%C3%B3w+%28zm.+przed+1501%29%2C+kt%C3%B3rzy+nadali+cztery+w%C5%82%C3%B3ki+ziemi+oraz+dziesi%C4%99ciny+z+Chro%C5%9Bcianki%2C+Wid%C5%BAgowa+i+Ho%C5%82ubli.+Reprezentantami+ks.+Jana+%C5%81osowicza+%28zm.+po+6+marca+1481%29%2C+%C3%B3wczesnego+biskupa+%C5%82uckiego+%281463-1568%29%2C+w+chwili+fundacji+byli%3A+ks.+Tomasz%2C+pleban+z+Przesmyk+i+ks.+Jakub%2C+pleban+z+Perlejewa+%28zm.+ok.+1475%29.+Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+zosta%C5%82+uposa%C5%BCony+mi%C4%99dzy+innymi+w+dziesi%C4%99ciny%2C+cztery+w%C5%82%C3%B3ki+ziemi+i+trzech+kmieci.+Pierwszym+plebanem+w+Do%C5%82ubowie+zosta%C5%82+ks.+Marcin%2C+o+kt%C3%B3rym+m%C3%B3wi%C4%85+akta+Konsystorza+Janowskiego%2C+a%C5%BC+do+1480+r.%0D%0A22+lutego+1501+r.+Aleksander+Jagiello%C5%84czyk%2C+wielki+ksi%C4%85%C5%BC%C4%99+litewski+%281492-1506%29%2C+potwierdzi%C5%82+Janowi+Steczkowiczowi+%28Steczko%29+Do%C5%82ubowskiemu+zwanemu+Cybulka+oraz+staro%C5%9Bcie+drohickiemu+%281501-1506%29%2C+marsza%C5%82kowi+hospodarskiemu+%281520-1541%29%2C+posiadanie+wsi+Do%C5%82ubowo+po+ciotce+Dorocie+z+%C5%81yczk%C3%B3w+Do%C5%82ubowskiej.+Przypuszczalnie+ona+te%C5%BC+ufundowa%C5%82a+altari%C4%99+ku+czci+%C5%9Bw.+Leonarda%2C+uposa%C5%BCaj%C4%85c+j%C4%85+w+trzy+w%C5%82%C3%B3ki+ziemi+i+poszerzaj%C4%85c+wcze%C5%9Bniejsze+nadania+o+ogr%C3%B3d%2C+karczm%C4%99%2C+%C5%82%C4%85k%C4%99+%28Mokrzec%29%2C+staw+rybny%2C+itd.%0D%0A%0D%0APierwszy+drewniany+ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+przetrwa%C5%82+do+1645+r.%2C+kiedy+to+z+nieznanych+przyczyn+uleg%C5%82+zniszczeniu.+Kolejny+ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+na+podwalinach+sosnowych+pw.+%C5%9Awi%C4%99tych+Aposto%C5%82%C3%B3w+Piotra+i+Paw%C5%82a+zosta%C5%82+oddany+do+kultu+20+maja+1724+r.%2C+staraniem+ks.+Grzegorza+Sakowicza+%281700-1726%29.+Jego+fundatorami+byli+%C3%B3wcze%C5%9Bni+w%C5%82a%C5%9Bciciele+Do%C5%82ubowa%3A+%C5%82owczy+%281703-1713%29+i+cze%C5%9Bnik+bielski+%281713-1744%29+Micha%C5%82+Karwowski%2C+h.+Pniejnia+%28zm.+5+pa%C5%BAdziernika+1744+r.%29+i+jego+%C5%BCona+Joanna+Orzeszko%2C+oraz+cze%C5%9Bnik+wyszogrodzki+W%C5%82adys%C5%82aw+J%C3%B3zef+Markowski+%281663-1748%29+i+jego+%C5%BCona+%C5%81ucja+Orzeszko+%28siostra+Joanny%29.+Konsekracji+%C5%9Bwi%C4%85tyni+dokona%C5%82+8+listopada+1745+r.+ks.+Franciszek+Antoni+Kobielski+%281679-1755%29%2C+biskup+%C5%82ucki+i+brzeski+%281739-1755%29%2C+kiedy+funkcj%C4%99+proboszcza+%281727-1761%29+pe%C5%82ni%C5%82+ks.+Tomasz+Zar%C4%99ba+%28zm.+1761%29.%0D%0AParafia+do%C5%82ubowska%2C+a+zw%C5%82aszcza+jej+proboszcz+%281784-1807%29+ks.+Antoni+Kierznowski+%281744-1807%29%2C+%C5%BCywo+w%C5%82%C4%85czali+si%C4%99+w+ruchy+narodowo-wyzwole%C5%84cze.+W+czasie+Insurekcji+Ko%C5%9Bciuszkowskiej+%281790-1794%29+jeden+dzwon+zosta%C5%82+wzi%C4%99ty+przez+Komisj%C4%99+Porz%C4%85dkow%C4%85+Ziemi+Drohickiej+%281794%29.+Natomiast+w+czasie+powstania+styczniowego+3+maja+1864+r.+zosta%C5%82+osadzony+w+wi%C4%99zieniu+w+Bielsku+Podlaskim%2C+a+nast%C4%99pnie+3+pa%C5%BAdziernika+1864+r.+wywieziony+do+guberni+tomskiej+ks.+Jan+Witkowski+%28ur.+1823%29%2C+proboszcz+do%C5%82ubowski+%281856-1864%29+-+za+pomoc+i+zach%C4%99canie+ludzi+do+udzia%C5%82u+w+powstaniu.+W+latach+1866-1919+proboszcz+z+Do%C5%82ubowa+otacza%C5%82+opiek%C4%85+duszpastersk%C4%85+wiernych+i+ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Dziadkowicach%2C+kt%C3%B3ry+zosta%C5%82+zamkni%C4%99ty+w+ramach+represji+popowstaniowych.%0D%0AObecny%2C+murowany+ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+stylu+neogotyckim%2C+zosta%C5%82+wzniesiony+w+pierwszych+latach+XIX+w.+%281902-1904%29%2C+dzi%C4%99ki+staraniom+miejscowego+dziedzica%2C+komisarza+powiatu+bielskiego+w+powstaniu+styczniowym+-+Ludwika+Kajetana+Pie%C5%84kowskiego+%281830-1905%29+i+jego+ma%C5%82%C5%BConki+Wiktorii+W%C5%82adycza%C5%84skiej+%281845-1894%29%2C+a+tak%C5%BCe+ks.+Wincentego+Gabszewicza+%281833-1910%29%2C+proboszcza+do%C5%82ubowskiego+%281901-1907%29.+O%C5%82tarz+g%C5%82%C3%B3wny%2C+ambon%C4%99+i+chrzcielnic%C4%99+wykona%C5%82a+w+roku+1910+firma+J%C3%B3zef+Szpetkowski+i+S-ka+z+Warszawy%2C+dzi%C4%99ki+staraniom+ks.+Antoniego+Dawidowicza+%28prob.+1907-1910%29+oraz+Stanis%C5%82awa+Jakuba+%C5%81owickiego+%281862-1941%29%2C+%C3%B3wczesnego+w%C5%82a%C5%9Bciciela+Do%C5%82ubowa+%281907-1939%29.+Konsekracji+%C5%9Bwi%C4%85tyni+dokona%C5%82+w+1927+r.+bp+Zygmunt+%C5%81ozi%C5%84ski+%281870-1932%29%2C+ordynariusz+pi%C5%84ski+%281925-1932%29.%0D%0AW+ogrodzie+parafialnym+stoi+murowana+plebania+zbudowana+w+latach+1975-1978%2C+staraniem+ks.+Zenona+Pietrzuczaka+%281935-2002%29%2C+proboszcza+do%C5%82ubowskiego+%281970-1979%29.+W+latach+1999-2000+zosta%C5%82+wykonany%2C+staraniem+ks.+prob.+J%C3%B3zefa+P.+Poskrobko%2C+generalny+remont+wie%C5%BCy+ko%C5%9Bcielnej+uszkodzonej+przez+uderzenie+pioruna.%0D%0A%3Cp+style%3D%22text-align%3A+right%3B%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.niedziela.pl%2Fartykul%2F29649%2Fnd%2FZarys-historii-parafii-pw-Swietych%22+target%3D%22_blank%22%3E%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+8pt%3B%22%3E%3Cem%3E%C5%B9r%C3%B3d%C5%82o%3A%C2%A0http%3A%2F%2Fwww.niedziela.pl%2Fartykul%2F29649%2Fnd%2FZarys-historii-parafii-pw-Swietych%3C%2Fem%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0D%0A%3Cstrong%3EZ+kroniki+parafialnej%3A%3C%2Fstrong%3E%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FBiel-parafialna-_x2_resize.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-63+size-full%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FBiel-parafialna-_x2_resize.jpg%22+width%3D%22900%22+height%3D%22579%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fbiel-parafialnax2_resize.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-64+size-full%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fbiel-parafialnax2_resize.jpg%22+width%3D%22900%22+height%3D%22569%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0A%3Cem%3EBiel+parafialna+%E2%80%93+dziewczynki+sypi%C4%85ce+kwiatki+w+procesji+Eucharystycznej+ze+swymi+duszpasterzami+Ks.+Edmund+Karolczuk+i+Ks.+Zenon+Kondrat+oraz+opiekunkami%3A+Dorota+Omela%C5%84czuk+i+Stanis%C5%82awa+Kazimierczuk+z+Do%C5%82ubowa+r.+1980+%E2%80%93+81r.%3C%2Fem%3E%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fmajowe-1_x2_resize.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-69+size-full%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fmajowe-1_x2_resize.jpg%22+alt%3D%22majowe-1_x2_resize%22+width%3D%22900%22+height%3D%22551%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fmajowe_x2_resize.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-70+size-full%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fmajowe_x2_resize.jpg%22+alt%3D%22majowe_x2_resize%22+width%3D%22900%22+height%3D%22551%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0A%3Cem%3ENa+zako%C5%84czenie+nabo%C5%BCe%C5%84stwa+majowego+po+Mszy+%C5%9Bw+w+procesji+Eucharystycznej+dzieci+z+Chrystusem+w+duszy+przesz%C5%82y+wok%C3%B3%C5%82+ko%C5%9Bcio%C5%82a.+Dziewczynki+sypa%C5%82y+kwiatki.%3C%2Fem%3E%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fmimistranci_x2_resize.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-71+size-full%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fmimistranci_x2_resize.jpg%22+alt%3D%22mimistranci_x2_resize%22+width%3D%22900%22+height%3D%22575%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0A%3Cem%3EMinistranci+Do%C5%82ubowa+z+Lektorami%3A+Szmur%C5%82o+Tadeusz+%C2%A0i+Pulkowski+Zbigniew+z+Pucha%C5%82+Starych+rok+1980+%E2%80%93+81r.%3C%2Fem%3E%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fpierwsza-komunia-1980_x2_resize-1.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-83+size-full%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fpierwsza-komunia-1980_x2_resize-1.jpg%22+alt%3D%22pierwsza-komunia-1980_x2_resize%22+width%3D%22900%22+height%3D%22635%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0A%3Cem%3EDnia+1+czerwca+1980+roku+w+dniu+Dziecka+odby%C5%82a+si%C4%99+Pierwsza+Komunia+%C5%9Bw.+dzieci+z+par.+Do%C5%82ubowo.+Po+raz+pierwszy+w+pe%C5%82ny+spos%C3%B3b+uczestniczy%C5%82o+we+Mszy+%C5%9Bw.+14+dzieci.+Niezbyt+wielka+grupka%2C+z+innych+lat+liczba+dzieci+przyst%C4%99puj%C4%85cych+do+I+Komunni+%C5%9Bw+waha%C5%82a+si%C4%99+od+21+%E2%80%93+30.+Zauwa%C5%BCa+si%C4%99+spadek+urodzin.+Msz%C4%99+%C5%9Bw.+odprawia%C5%82+Ks.+Zenon+Kondrat+%E2%80%93+gdy%C5%BC+on+przygotowywa%C5%82+ich+i+dopuszcza%C5%82+do+I+Komunii+%C5%9Bw.+We+Mszy+%C5%9Bw.+wyg%C5%82osi%C5%82+okoliczno%C5%9Bciowe+Kazanie.+W+czasie+domowych+uroczysto%C5%9Bci%2C+przyj%C4%99%C4%87+rodzinnych+nie+podawano+alkoholu%2C+gdy%C5%BC+rodzic%C3%B3w+przez+d%C5%82u%C5%BCszy+czas+przygotowywano+do+religijnego+charakteru+tak+wa%C5%BCnej+zar%C3%B3wno+dla+dziecka+jak+i+rodzic%C3%B3w+uroczysto%C5%9Bci.+Dzieci+z%C5%82o%C5%BCy%C5%82y+przyrzeczenie+niespo%C5%BCywania+napoj%C3%B3w+alkoholowych+do+uko%C5%84czenia+18+lat+%C5%BCycia.%3C%2Fem%3E%0D%0A%3Cem%3E+Oby+w+tych+przyrzeczeniach+wytrwa%C5%82y.%3C%2Fem%3E%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fpierwsza-komunia-1981_x2_resize.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-75+size-full%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fpierwsza-komunia-1981_x2_resize.jpg%22+alt%3D%22pierwsza-komunia-1981_x2_resize%22+width%3D%22900%22+height%3D%22641%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0A%3Cem%3EW+dniu+31+maja+1981+roku+w+parafii+Do%C5%82ubowo+po+raz+pierwszy+w+spos%C3%B3b+pe%C5%82ny+wzi%C4%99%C5%82o+udzia%C5%82+19+dzieci%2C+przyjmuj%C4%85c+Pana+Jezusa+we+Mszy+%C5%9Bw.+w+ich+intencji+odprawionej+o+godz.+9.00.+Po+mszy+%C5%9Bw.+dzieci+zosta%C5%82y+wpisane+do+R%C3%B3%C5%BCa%C5%84ca+%C5%9Bwi%C4%99tego+i+z%C5%82o%C5%BCy%C5%82y+przyrzeczenia+nie+spo%C5%BCywania+napoj%C3%B3w+alkoholowych+i+niepalenia+papieros%C3%B3w+do+18+roku+%C5%BCycia.%3C%2Fem%3E%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fpierwsza-komunia-%C5%9Bw-1982-r._x2_resize.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-76+size-full%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fpierwsza-komunia-%C5%9Bw-1982-r._x2_resize.jpg%22+alt%3D%22pierwsza-komunia-sw-1982-r-_x2_resize%22+width%3D%22900%22+height%3D%22634%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0A%3Cem%3EW+niedziel%C4%99+6+czerwca+1982+r.+o+godz.+9.00+do+I+Komunii+%C5%9Awi%C4%99tej+przyst%C4%85pi%C5%82o+26+dzieci.+13+%E2%80%93+dziewcz%C4%85t+i+13+%E2%80%93+ch%C5%82opc%C3%B3w.+19+%E2%80%93+z+Do%C5%82ubowa%2C+4+%E2%80%93+z+Pucha%C5%82+Starych%2C+2+-+z+Czarnej+Wielkiej+i+1+%E2%80%93+z+Czarnej+Cerkiewnej.%3C%2Fem%3E%0D%0A%3Cem%3E+Dzieci+z%C5%82o%C5%BCy%C5%82y+przyrzeczenie%2C+oto+tre%C5%9B%C4%87%3A+Przyrzekam+Bogu%2C+%C5%BCe+do+uko%C5%84czenia+18+roku+%C5%BCycia+powstrzymam+si%C4%99+od+u%C5%BCywania+napoj%C3%B3w+alkoholowych+i+palenia+papieros%C3%B3w.+Panie+Jezu+dopom%C3%B3%C5%BC+mi+dochowa%C4%87+tego+przyrzeczenia.%3C%2Fem%3E%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fpierwsza-komunia-%C5%9Bw-1983-r._x2_resize.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-77+size-full%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fpierwsza-komunia-%C5%9Bw-1983-r._x2_resize.jpg%22+alt%3D%22pierwsza-komunia-sw-1983-r-_x2_resize%22+width%3D%22900%22+height%3D%22634%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0A%3Cem%3EPierwsza+Komunia+%C5%9Awi%C4%99ta+w+Parafii+w+roku+1983+odby%C5%82a+si%C4%99+w+Uroczysto%C5%9B%C4%87+Wielkiego+Czwartku+31+marca.+Przyst%C4%85pi%C5%82o+do+spowiedzi+i+Komunii+%C5%9Bw+19+os%C3%B3b.%3C%2Fem%3E%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%3Cp+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%3Cstrong%3ESerdecznie+dzi%C4%99kujemy+ksi%C4%99dzu+Zenonowi+Bobel+%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E%0D%0A%3Cp+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%3Cstrong%3Eza+udost%C4%99pnienie+kroniki+parafialnej.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E%0D%0A%3Cp+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%3C%2Fp%3E%0D%0AParafia+dzisiaj%3A%0D%0A%0D%0ANa+terenie+ko%C5%9Bcio%C5%82a+znajduje+si%C4%99+tak%C5%BCe+zabytkowa+kostnica+oraz+nagrobek+ks.+Antoniego+Nowickiego+-+proboszcza+Do%C5%82ubowa%2C+kt%C3%B3ry+by%C5%82+tak%C5%BCe+cz%C5%82onkiem+zarz%C4%85du+za%C5%82o%C5%BCycielskiego+Ochotniczej+Stra%C5%BCy+Po%C5%BCarnej.%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Ftn_DSCF8017.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-641+size-full%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Ftn_DSCF8017.jpg%22+alt%3D%22tn_dscf8017%22+width%3D%22900%22+height%3D%22675%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Ftn_DSCF8015-e1478385828607.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-639+size-full%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Ftn_DSCF8015-e1478385828607.jpg%22+alt%3D%22tn_dscf8015%22+width%3D%22675%22+height%3D%22900%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Ftn_DSCF8012.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-638+size-full%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Ftn_DSCF8012.jpg%22+alt%3D%22tn_dscf8012%22+width%3D%22900%22+height%3D%22675%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Ftn_DSCF8018-e1478385694691.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-633+size-full%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Ftn_DSCF8018-e1478385694691.jpg%22+alt%3D%22tn_dscf8018%22+width%3D%22675%22+height%3D%22900%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Ftn_DSCF8022.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-642+size-full%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Ftn_DSCF8022.jpg%22+alt%3D%22tn_dscf8022%22+width%3D%22900%22+height%3D%22675%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B