dolubowo.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Dołubowie
%3Ch4+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3EZ+KRONIKI+OCHOTNICZEJ+STRA%C5%BBY+PO%C5%BBARNEJ+W+DO%C5%81UBOWIE%3C%2Fh4%3E%0D%0A%3Ch4%3E%3C%2Fh4%3E%0D%0A%3Ch4%3EOSP+Do%C5%82ubowo+-+pierwszy+Zarz%C4%85d%3C%2Fh4%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_011.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-103+%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_011-700x1024.jpg%22+alt%3D%22osp_011%22+width%3D%22472%22+height%3D%22691%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0AOchotnicza+Straz+Po%C5%BCarna+w+Do%C5%82ubowie+powsta%C5%82a+w+1930+roku.+Na+pierwszym+zebraniu+wybrano+zarz%C4%85d.+By%C5%82o+to+19+pa%C5%BAdziernika+1930+roku+w+tamtejszej+szkole.+Na+zebraniu+obecni+byli%3A+Stanis%C5%82aw+Jakub+%C5%81owicki.+Grzegorz+Kami%C5%84ski%2C+Jan+Wasilewski%2C+Stefan+Soko%C5%82owski%2C+W%C5%82adys%C5%82aw+Kurowicki%2C+Dominik+Markowski%2C+Kazimierz+D%C4%85browski%2C+Franciszek+Kuczy%C5%84ski%2C+W%C5%82adys%C5%82aw+%C5%81owicki%2C+ks.+Antoni+Nowicki.+Sekretarzowa%C5%82+druh+Kazimierz+D%C4%85browski.%0D%0APrezesem+zosta%C5%82+Stanis%C5%82aw+Jakub+%C5%81owicki.+Pierwsza+uchwa%C5%82a+dotyczy%C5%82a+zakupu+sikawki+r%C4%99cznej%2C+czterech+beczek%2C+drabiny%2C+bosaka+i+czterech+rega%C5%82%C3%B3w+na+w%C4%99%C5%BCe+t%C5%82oczone.+Zakupy+mia%C5%82y+by%C4%87+zrealizowane+w+ci%C4%85gu+kilku+lat.+Najbardziej+by%C5%82a+jednak+potrzebna+sikawka.+Jednocze%C5%9Bnie+uchwalono+sk%C5%82adki+miesi%C4%99czne+w+wysoko%C5%9Bci+50+groszy.+Mia%C5%82y+by%C4%87+wp%C5%82acane+pierwszego+dnia+ka%C5%BCdego+miesi%C4%85ca.+Podczas+pierwszego+posiedzenia+zarz%C4%85du+prezes+%C5%81owicki+wp%C5%82aci%C5%82+nadzwyczajn%C4%85+sk%C5%82adk%C4%99+w+wysoko%C5%9Bci+100+z%C5%82.+Do+%C3%B3wczesnego+ksi%C4%99dza+proboszcza+zwr%C3%B3cono+si%C4%99+z+pro%C5%9Bb%C4%85+o+przekazanie+placu+pod+budow%C4%99+remizy.%0D%0A%3Ch4%3EOkres+Powojenny%3C%2Fh4%3E%0D%0ARozw%C3%B3j+i+dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87+stra%C5%BCy+przerywa+druga+wojna+%C5%9Bwiatowa.+Gin%C4%85+druhowie%3A+Stanis%C5%82aw+Jakub+%C5%81owicki%2C+Dominik+Markowski%2C+W%C5%82adys%C5%82aw+%C5%81owicki.+W+1940+roku+naczelnikiem+zostaje+Antoni+Pot%C4%99ga.%C2%A0Po+wojnie%2C+w+1945+roku+jednostka+dokonuje+wyboru+nowego+zarz%C4%85du.+Prezesem+zostaje+ks.+Zenon+Michniewicz+a+naczelnikiem+Stanis%C5%82aw+Wasilewski.+W+1946+zmienia+si%C4%99+prezes%2C+kt%C3%B3rym+zostaje+ks.+Jan+Mysakowski%2C+kt%C3%B3ry+pe%C5%82ni+swoja+funkcj%C4%99+do+1948+roku%2C+kiedy+to+prezesem+zostaje+Stanis%C5%82aw+Zawadzki.%C2%A0w+1949+roku+jednostka+bierze+udzia%C5%82+w+zawodach+powiatowych+w+Bielsku+Podlaskim%2C+w+kt%C3%B3rych+zajmuje+pierwsze+miejsce.+W+nagrod%C4%99+otrzymuje+motopomp%C4%99+M-zero.%C2%A0W+pocz%C4%85tkach+lat+50+tych+jednostka+bierze+udzia%C5%82+w+gaszeniu+kilku+po%C5%BCar%C3%B3w+na+swoim+terenie+dzia%C5%82ania.+Za+dobr%C4%85+dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87+otrzymuj%C4%85+motopomp%C4%99+M-400.%0D%0AW+lipcu+1952+roku+utworzony+zostaje+powiat+siemiatycki%2C+jednostka+wybiera+nowy+zarz%C4%85d%2C+z+prezesem+na+czele+Stanis%C5%82awem+Wasilewskim.+Naczelnikiem+zostaje+Aleksander+Dobrogowski%2C+skarbnikiem+Antoni+Sawicki%2C+gospodarzem+Jan+Bereszczuk.+W+tym+okresie+jednostka+otrzymuje+drabin%C4%99+Szczerbowskiego%2C+beczk%C4%99%2C+uzbrojenie+osobiste+oraz+wymienia+motopomp%C4%99+M-400+na+M-800.%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_007.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-99+size-full%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_007.jpg%22+alt%3D%22osp_007%22+width%3D%22900%22+height%3D%22553%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_010.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-102+size-full%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_010.jpg%22+alt%3D%22osp_010%22+width%3D%22900%22+height%3D%22596%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%3Ch4%3ELata+60-te%3C%2Fh4%3E%0D%0ANa+pocz%C4%85tku+lat+60-tych+nast%C4%99puje+zmiana+w+zarz%C4%85dzie.+Prezesem+zostaje+Antoni+Pot%C4%99ga%2C+a+sekretarzem+Witold+Kuczy%C5%84ski.+Rozpoczyna+si%C4%99+remont+remizy+oraz+budowa+gara%C5%BCu.+Wybudowano+r%C3%B3wnie%C5%BC+zbiornik+przeciwpo%C5%BCarowy.+OSP+otrzymuje+nowa+motopomp%C4%99+M-800+oraz+nowe+w%C4%99%C5%BCe.+Rozwija+si%C4%99+dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87+kulturalno+-+o%C5%9Bwiatowa.+Zostaj%C4%85+zorganizowane+dwie+dru%C5%BCyny+m%C5%82odzie%C5%BCowe%3A+%C5%BCe%C5%84ska+i+m%C4%99ska.+Dru%C5%BCyn%C4%85+%C5%BCe%C5%84sk%C4%85+dowodzi+Julia+Korzeniewska.+Dru%C5%BCyna+osi%C4%85ga+du%C5%BC%C4%85+sprawno%C5%9B%C4%87.+Zajmuje+pierwsze+miejsce+w+zawodach+rejonowych+i+drugie+miejsce+w+zawodach+powiatowych+kwalifikuj%C4%85c+si%C4%99+tym+samym+do+zawod%C3%B3w+wojew%C3%B3dzkich.%0D%0AW+1965+r.+na+zebraniu+sprawozdawczo+-+wyborczym%2C+powstaje+nowy+zarz%C4%85d+w+sk%C5%82adzie%3A+prezes+Dominik+Kami%C5%84ski%2C+skarbnik+Zenon+Kobus.+W+tym+samym+czasie+stra%C5%BCacy+zostaj%C4%85+przeszkoleni+na+kursach+mechanik%C3%B3w%2C+dow%C3%B3dc%C3%B3w+sekcji+i+naczelnik%C3%B3w.+W+roku+1968+nast%C4%99puje+zmiana+na+stanowisku+prezesa.+Do+1973+r.+by%C5%82+nim+Kazimierz+Omela%C5%84czuk.+Po+nim+funkcj%C4%99+t%C4%99+pe%C5%82ni%C5%82+Antoni+Pot%C4%99ga.%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_006.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-98+size-full%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_006.jpg%22+alt%3D%22osp_006%22+width%3D%22900%22+height%3D%22553%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_005.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-97+size-full%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_005.jpg%22+alt%3D%22osp_005%22+width%3D%22900%22+height%3D%22563%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%3Ch4%3ERemiza%3C%2Fh4%3E%0D%0AW+roku+1931+sta%C5%BC+liczy%C5%82a+24+cz%C5%82onk%C3%B3w.+Mia%C5%82a+jedn%C4%85+r%C4%99czn%C4%85+%C2%A0sikawk%C4%99%2C+jedn%C4%85+beczk%C4%99+i+dwa+bosaki.+Wyposa%C5%BCono+j%C4%85+te%C5%BC+w+12+he%C5%82m%C3%B3w+rzymskich%2C+5+pas%C3%B3w+bojowych%2C+5+topork%C3%B3w+i+6+odcink%C3%B3w+w%C4%99%C5%BCy+t%C5%82oczonych.+W+tym+samym+roku+podj%C4%99to+uchwa%C5%82%C4%99+o+budowie+remizy.Mia%C5%82a+by%C4%87+postawiona+w+czynie+spo%C5%82ecznym.+Materia%C5%82+na+budow%C4%99+zobowi%C4%85zali+si%C4%99+da%C4%87+mieszka%C5%84cy+Do%C5%82ubowa.+W+tym+samym+roku+zwieziono+ju%C5%BC+podstawowy+materia%C5%82+i+powsta%C5%82y+fundamenty.+Nadz%C3%B3r+nad+pracami+sprawowa%C5%82+W%C5%82adys%C5%82aw+Kurowicki.+Budow%C4%99+remizy+zako%C5%84czono+w+1934+roku.+W+tym+samym+roku+wybrano+nowy+zarz%C4%85d.+Prezesem+zosta%C5%82+W%C5%82adys%C5%82aw+Kurowicki%2C+naczelnikiem+Stanis%C5%82aw+Wasilewski%2C+gospodarzem+Stanis%C5%82aw+Kurowicki%2C+sekretarzem+Henryk+Korzeniewski.%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_003.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-95+size-full%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_003.jpg%22+alt%3D%22osp_003%22+width%3D%22900%22+height%3D%22626%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%3Ch4%3ESztandar%3C%2Fh4%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_002.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-94+size-large%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_002-664x1024.jpg%22+alt%3D%22osp_002%22+width%3D%22664%22+height%3D%221024%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0AW+roku+1980+r.+zostaje+ufundowany+sztandar+przez+spo%C5%82ecze%C5%84stwo+i+zak%C5%82ady+pracy+gminy+Dziadkowice%2C+z+okazji+50+lecia+OSP+w+Do%C5%82ubowie.%0D%0AW+1987+r.+umiera+dotychczasowy+prezes+OSP+Antoni+Pot%C4%99ga%2C+na+jego+miejsce+zostaje+wybrany+druh+Witold+Kuczy%C5%84ski.+Naczelnikiem+zostaje+W%C5%82adys%C5%82aw+Dobrogowski.+Funkcj%C4%99+zast%C4%99pcy+naczelnika+piastuje+Jan+Wasilewski%2C+sekretarzem+wybrano+Franciszka+Kurowickiego.%0D%0ARok+1995+jest+rokiem+optymistycznym%2C+poniewa%C5%BC+do+stra%C5%BCy+zostaje+przyj%C4%99ty+nowy+nabytek%2C+m%C5%82odzi+ch%C5%82opcy%2C+kt%C3%B3rzy+b%C4%99d%C4%85+kultywowa%C4%87+tradycj%C4%99+dziad%C3%B3w+i+ojc%C3%B3w.+W+szeregi+wst%C4%85pili%3A%0D%0A%3Col%3E%0D%0A+%09%3Cli%3EKrzysztof+Jachimczuk%3C%2Fli%3E%0D%0A+%09%3Cli%3EArkadiusz+Kami%C5%84ski%3C%2Fli%3E%0D%0A+%09%3Cli%3EMariusz+Czmut%3C%2Fli%3E%0D%0A+%09%3Cli%3ETomasz+Omela%C5%84czuk%3C%2Fli%3E%0D%0A+%09%3Cli%3ETomasz+Kurowicki%3C%2Fli%3E%0D%0A+%09%3Cli%3ERados%C5%82aw+Omela%C5%84czuk%3C%2Fli%3E%0D%0A+%09%3Cli%3ERafa%C5%82+Kami%C5%84ski%3C%2Fli%3E%0D%0A+%09%3Cli%3EMariusz+Wis%C5%82ocki%3C%2Fli%3E%0D%0A+%09%3Cli%3EZbigniew+Wis%C5%82ocki%3C%2Fli%3E%0D%0A+%09%3Cli%3EMarcin+Wasilewski%3C%2Fli%3E%0D%0A%3C%2Fol%3E%0D%0A%5Bess_grid+settings%3D%27%7B%22entry-skin%22%3A%221%22%2C%22layout-sizing%22%3A%22boxed%22%2C%22grid-layout%22%3A%22even%22%2C%22spacings%22%3A%222%22%2C%22rows-unlimited%22%3A%22off%22%2C%22columns%22%3A%223%22%2C%22rows%22%3A%222%22%2C%22grid-animation%22%3A%22fall%22%2C%22use-spinner%22%3A%220%22%7D%27+layers%3D%27%7B%22custom-image%22%3A%7B%2200%22%3A%22162%22%2C%2201%22%3A%22163%22%2C%2202%22%3A%22164%22%2C%2203%22%3A%22166%22%2C%2204%22%3A%22165%22%7D%2C%22custom-type%22%3A%7B%2200%22%3A%22image%22%2C%2201%22%3A%22image%22%2C%2202%22%3A%22image%22%2C%2203%22%3A%22image%22%2C%2204%22%3A%22image%22%7D%2C%22use-skin%22%3A%7B%2200%22%3A%22-1%22%2C%2201%22%3A%22-1%22%2C%2202%22%3A%22-1%22%2C%2203%22%3A%22-1%22%2C%2204%22%3A%22-1%22%7D%7D%27%5D%5B%2Fess_grid%5D%0D%0A%0D%0AW+roku+1995+rozpocz%C4%99%C5%82y+si%C4%99+prace+remontowe+w+remizie+.+Cz%C4%99%C5%9B%C4%87+%C5%9Bwietlicy+przekazano+na+u%C5%BCytkowanie+przez+m%C5%82odzie%C5%BC+np.+sto%C5%82%C3%B3wka+szkolna.%0D%0AW+1998+roku+OSP+w+Do%C5%82ubowie+otrzyma%C5%82o+u%C5%BCywany+samoch%C3%B3d+ga%C5%9Bniczy+Star+244+zakupiony+przez+Urz%C4%85d+Gminy+w+Dziadkowicach%2C+natomiast+wyremontowany+przez+Komend%C4%99+Wojew%C3%B3dzk%C4%85+w+Bia%C5%82ymstoku.%0D%0AW+roku+1999r.+jednostka+otrzymuje+Stara+29+nieodp%C5%82atnie+od+Komendy+Wojew%C3%B3dzkiej.%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_004.jpg%22%3E%0D%0A%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-96+size-full%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_004.jpg%22+alt%3D%22osp_004%22+width%3D%22900%22+height%3D%22607%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_001.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-93+size-full%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_001.jpg%22+alt%3D%22osp_001%22+width%3D%22900%22+height%3D%22631%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%3Ch4%3EPierwszy+samoch%C3%B3d%3C%2Fh4%3E%0D%0AW+1974+r.+stra%C5%BC+dostaje+pierwszy+samoch%C3%B3d+ga%C5%9Bniczy.+Jest+to+GBM.+Rozpoczyna+si%C4%99+budowa+remizy+stra%C5%BCackiej+%28przebudowa+w+czynie+spo%C5%82ecznym+wpieranym+przez+Urz%C4%85d+Gminy+w+Dziadkowicach%2C+Komend%C4%99+Wojew%C3%B3dzk%C4%85+Stra%C5%BCy+Po%C5%BCarnych+w+Bia%C5%82ymstoku+oraz+Komend%C4%99+Rejonow%C4%85+w+Siemiatyczach%29.+Czyn+spo%C5%82ecze%C5%84stwa%2C+w+postaci+robocizny+i+darowizny+wyni%C3%B3s%C5%82+360+tysi%C4%99cy+z%C5%82otych.+Nast%C4%85pi%C5%82o+dozbrojenie+w+jedn%C4%85+motopomp%C4%99+M-800%2C+zmieniono+samoch%C3%B3d+w+roku+1978+na+GBAM%2C+%28star+25%29+wymieniono+w%C4%99%C5%BCe+na+wysokoci%C5%9Bnieniowe.+Jednostka+bra%C5%82a+czynny+udzia%C5%82+przy+zwalczaniu+po%C5%BCar%C3%B3w+i+kl%C4%99sk+%C5%BCywio%C5%82owych.%0D%0AOchotnicza+Stra%C5%BC+Po%C5%BCarna+w+Do%C5%82ubowie+liczy+30+cz%C5%82onk%C3%B3w%2C+kt%C3%B3r%C4%85+kieruje+zarz%C4%85d+w+ni%C5%BCej+wymienionym+sk%C5%82adzie%3A%0D%0A%3Cul%3E%0D%0A+%09%3Cli%3Eprezes+-+Antoni+Pot%C4%99ga%3C%2Fli%3E%0D%0A+%09%3Cli%3Enaczelnik+-+W%C5%82adys%C5%82aw+Dobrogowski%3C%2Fli%3E%0D%0A+%09%3Cli%3Ezast%C4%99pca+naczelnika+-+Witold+Kuczy%C5%84ski%3C%2Fli%3E%0D%0A+%09%3Cli%3Esekretarz+-+Jan+Wasilewski%3C%2Fli%3E%0D%0A+%09%3Cli%3Egospodarz+-+Henryk+Jachimczuk%3C%2Fli%3E%0D%0A+%09%3Cli%3Ecz%C5%82onek+zarz%C4%85du+-+Roman+Tymosiak%3C%2Fli%3E%0D%0A+%09%3Cli%3Ecz%C5%82onek+zarz%C4%85du+-+Witold+Sawicki%3C%2Fli%3E%0D%0A+%09%3Cli%3Eoraz+komisja+rewizyjna+w+sk%C5%82adzie%3A%0D%0Aprzewodnicz%C4%85cy+-+Mieczys%C5%82aw+Kurowicki%0D%0Acz%C5%82onek+komisji+-+Mieczys%C5%82aw+Bereszczuk%0D%0Acz%C5%82onek+komisji+-+Jan+Rokicki.%3C%2Fli%3E%0D%0A%3C%2Ful%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_008.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-100+size-full%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_008.jpg%22+alt%3D%22osp_008%22+width%3D%22900%22+height%3D%22651%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_009.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-101+size-large%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_009-616x1024.jpg%22+alt%3D%22osp_009%22+width%3D%22616%22+height%3D%221024%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%3Ch4%3EW%C3%B3z+bojowy%3C%2Fh4%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_012.jpg%22%3E%3Cimg+class%3D%22aligncenter+wp-image-104+%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.dolubowo.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FOSP_012-718x1024.jpg%22+alt%3D%22osp_012%22+width%3D%22364%22+height%3D%22519%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%0D%0A%0D%0AJak+podaje+kronika+mimo+wielkiego+wysi%C5%82ku%2C+w%C5%82o%C5%BConego+w+budow%C4%99+remizy+ju%C5%BC+w+roku+1935+jednostka+zakupi%C5%82a+w%C3%B3z+konny+pod+sikawk%C4%99+za+700+z%C5%82+i+beczkow%C3%B3z+za+150+z%C5%82.+Jednostka+sta%C5%82a+si%C4%99+w+pe%C5%82ni+wyposa%C5%BCona+i+gotowa+do+udzia%C5%82u+w+gaszeniu+po%C5%BCar%C3%B3w%2C+oraz+brania+udzia%C5%82u+w+zawodach+stra%C5%BCackich.+Na+zawodach+w+Rudce+w+1936+roku+zajmuje+pierwsze+miejsce+i+w+nagrod%C4%99+otrzymuje+trzy+odcinki+w%C4%99%C5%BCa+t%C5%82oczonego.%0D%0AWraz+z+pobudowaniem+remizy+rozpoczyna+si%C4%99+wsp%C3%B3%C5%82praca+z+Ko%C5%82em+Gospody%C5%84+Wiejskich%2C+oraz+m%C5%82odzie%C5%BC%C4%85.+Remiza+sta%C5%82a+si%C4%99+g%C5%82%C3%B3wnym+o%C5%9Brodkiem+kulturalnym+w+Do%C5%82ubowie.