dolibasic.nutricionizam.com
HDND 3. dani bolničke prehrane
U organizaciji HDND održani su 3. dani bolničke prehrane gdje su se okupili zanimljivi predavači te kolege nutricionisti i dijetetičari iz cijele zemlje, ali iz regije. Koristan skup koji prenosi p…