dolibasic.nutricionizam.com
Prehrana i genetika
Nasljedni materijal prenosi se iz generacije u generaciju sa svakim novim potomkom, što zahvaljujući genetici danas znamo u dosta finim detajlima. Svatko od nas nasljeđuje mješavinu gena oca i majk…