dolibasic.nutricionizam.com
Kava – genetski mapiran genom
KAVA Na nedavnoj promociji knjige “Sportska prehrana” (Šatalić, Mišigoj-Duraković, Sorić 2016.) jedno poglavlje, ono o kofeinu, potaklo je jednu manju raspravu na temu nutrigenomike, gd…