dokumtek.com
Sfero Dökümde Analiz Oranları Ne Olmalıdır?
Yukarıdaki tabloda; *Verilen değerler tavsiye edilen maksimum Mangan değerleridir. **Çarpma özelliklerinin istendiği durumlarda maksimum Silisyum değeri %2,5 ‘tir. ISO standardında tavsiye edilen sfero dökümde analiz oranları tabloda yer almaktadır.
DökümTEK