dobrojutrodjevojke.com
Je li Bog tvoj GPS (pokazivač smjera)? - Dobro Jutro Djevojke
U Brojevima 1-5 vidimo kako je Bog organizirao izraelski tabor tako da je Šator sastanka bio u centru. Božja prisutnost bila je vidljiva Izraelcima u obliku oblaka po danu i kao stub vatre po noći. Brojevi 9:18 i 22 pišu: Na zapovijed bi Gospodinovu sinovi Izraelovi krenuli i na zapovijed Gospodinovu utaborili.…