dmc.rs
Šta je Google partnerstvo i kako odabrati pouzdanu agenciju za digitalni marketing
Klijentima koji vrše odabir agencije sa kojom će uspostaviti saradnju, Google Partners značka predstavlja svojevrsni vid garancije stručnosti i veštine agencije, a dodeljuje je kompanija Google Inc. Digital Marketing & Communications je od početka Februara 2018. zvanični Google Partner. Agenc