dmc.rs
2.470 konverzija u nedelju dana kampanje, ATM2
ZAHTEV: Pre početka druge sezone Adrias Top Model, organizatori popularnog takmičenja su nam se obratili sa željom da naša agencija realizuje celokupnu kampanju za novu sezonu Adrias Top Model 2. Emisija je koncipirana kao sinteza Casting i Reality Show-a čiji se sadržaj bazira na takmičenju m