distanc.cz
Význam a využití koní včera a dnes
K domestikaci koně došlo 4 000 l př. n. l. v Asii. Nejprve měl kůň roli kořisti. Již v pravěku byli člověkem loveni za účelem získání potravy. K domestikaci ve své podstatě…