distanc.cz
Velká voda odplavila vše – i dostihy
Hlavní česká dostihová dráha od svého založení v roce 1906 už přežila dvě světové války, rozsáhlý požár stájí, několik „menších“ povodní i další problémy, které často vyplývaly ze změn režimu v naš…