distanc.cz
Kůň na lonži 10 – Lonžování v rámci systematického výcviku koně
V dnešním díle seriálu bych se chtěla ve stručnosti zmínit o včlenění této metody do plánovaného a systematického výcviku jezdeckého koně.Člověk využívá koně v převážné většině z jednoho dův…