distanc.cz
Když koně léčí tělo i duši
Nebude to článek o hipoterapii, třebaže název k tomu vybízí. Přináším dva různé pohledy na přirozenou léčivou sílu koní, kterou využívají dva německé subjekty, vzdáleně spadající spíše do oblasti z…