distanc.cz
Divocí koně na Plachtě přispěli k obnově slatinné louky i pestrých porostů na březích rybníka
Mělké vody u břehů rybníků a jezer patří v přírodě k místům s největší biologickou rozmanitostí. V krajině, kde nevhodně hospodaří člověk, však tato místa obvykle zarůstají hustými porosty orobince…