dincarslan.net
Yeryüzü için Adalet
Adalet yok demiştim, demeye devam ediyorum. Doğa olaylarındaki değişiklikler insanların hayatlarına mal oluyor, en azından evlerini kaybetmelerine sebep oluyor. Ülkemizde kuruyan göller var. Susuzl…