dincarslan.net
Şeyler [Georges Perec] - Dinçarslan
Georges Perec, “Şeyler” adlı kitabında altmışlı yılların bir hikâyesini sunuyor okuyucusuna.