dincarslan.net
Kağıt Ev [Carlos María Domínguez] - Dinçarslan
Kitap okumanın, okur olmanın, kendine has bir doğası vardır. Bu kendine haslık hem okumakla alakalıdır hem de okuyanlarla. Kitap müptelaları.