dincarslan.net
MALATYA BASIN TARİHİ (1923-2003) - Dinçarslan
Malatya Basın Tarihi kitabının önemli bir boşluğu doldurduğunu düşünüyorum. Bu tür yerel araştırmalar yerel ölçekte geçmişimize ışık tutarak bugünlere ulaşmak.