dilopdergi.org
“TÜRK- İSLÂM” EKSENİNDE TOPLUM DİZAYNI VE MARAŞ İŞGALİ
Maraş’ın Terolar köyü çevresine Suriyeliler’in yerleştirilme çabası, en az 150 yıllık bir “toplum mühendisliği” projesinin yeni bir halkası olarak gündemimizde. Osmanlı’nın geçmişteki çeşitli sürgün ve iskân politikalarını biryana bırakırsak, özellikle 1860- 65 yılları arasında Osmanlı Islah Ordusu’nca gerçekleştirilen uygulamalar, bu dizaynın en önemli halkalarından biridir. Nitekim,