dilopdergi.org
GÖÇMEN GENÇLİĞİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
Gençlik her toplumun en dinamik kesimini oluşturmaktadır. Sorgulayan, inceleyen ve araştıran bir gençlik toplumsal alt-üst oluşlarda önemli bir etkendir. Bunu en iyi Taksim-Gezi sürecinde gördük. Artık eskisi gibi yönetilmek istemeyen Türkiye toplumumun bir kısmı bir kıvılcım ile sokaklara döküldü ve bunun ezici çoğunluğu genç kadın