diarymama.com
Misi Kebersihan Dettol - Mendidik Tabiat Kebersihan Untuk Kesihatan
Program "Misi Kebersihan Dettol" ini diadakan untuk menggalakkan tabiat menjaga kebersihan di kalangan kanak-kanak sekolah